Informace o ochraně osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů), (dle jen „GDPR“), tímto plní 7points svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 a násl. GDPR.

Celý dokument najdete zde.