Dlhodobo pomáhame obyvateľom sídlisk dosiahnuť na vyššiu úroveň bývania, príjemnejšie prostredie a lepší život bez nutnosti zmeny adresy. Vyrábame hliníkové lodžiové zábradlia a hlavne predlžujeme lodžiové podlahy, teda zväčšujeme Váš životný priestor – Vaša lodžia je po našom zásahu nielen väčšia, ale tiež významne užívateľsky prívetivejšia.

Spoločnosť 7points je výrobcom systémov predĺženia lodžiových podláh, lodžiových zábradlí a lodžiových prístavieb. Má sídlo v ČR a na tomto stavebnom trhu má stovky úspešných realizácií.

Firma Spoľahlivo, s.r.o. je realizačná spoločnosť s mnohoročnou praxou, s ktorou firma 7points dlhodobo úzko spolupracuje. Preto firma Spoľahlivo tvorí obchodné zastúpenie pre Slovenskú republiku.

V tejto webovej prezentácii je pomerne presne popísané, čo všetko s Vašou lodžiou vieme urobiť, napriek tomu je vždy výhodnejšie každú stavbu individuálne zhodnotiť a navrhnúť optimálne riešenie. Preto neváhajte, a aj keď je Váš zámer ešte na začiatku a realizácia neistá, obráťte sa nás – radi ideálne riešenie nezáväzne navrhneme.

tešíme sa na spoluprácu s Vami

za spoločnost 7points, majiteľ firmy
Marek Hirš

za spoločnost Spoľahlivo, majiteľ firmy
Marián Tyršel